Servicii de topografie efectuate precis și la timp

Topografia reprezintă o ramură a științelor măsurătorilor terestre. Aceasta se ocupă cu efectuarea de măsurători asupra unor suprafețe de teren, unități cadastrale, forme de relife ori a altor elemente, cu studiul metodelor de măsurat, precum și cu analiza instrumentarului și aparaturii necesare desfășurării activităților.

Topografie,Măsurători Topo,Ridicări,Topograf București

Topografie București și Ilfov

Cauți un topograf în București sau alte zone din țară care sa te sprijine cu servicii profesionale pentru proiectul tău? Noi avem o echipă de topografi. Iată serviciile noastre:

Ridicări topo necesare proiectelor de infrastructură (drumuri, poduri, canalizare, gaze, telefonie) – oriunde în țara;

Planuri de situație pentru proiectare în vederea reabilitării tramei stradale, ce includ profile transversale și longitudinale;

Ridicări topografice necesare proiectelor de investiții de orice tip(construcții, amenajări, restructurări);

Planuri de situație în vederea obținerii: PAC, PUD, PUZ, PUG, sau a Certificatului de Urbanism;

Măsurători topo, monitorizarea și actualizarea bazei de date a stării volumelor din stocuri;

Documentații TOPO – RELEVEE pentru diverse tipuri de clădiri executate;

Lucrează cu topografi profesioniști

Rezultatele măsurătorilor topografice se concretizează în întocmirea hărților, planurilor topografice, la diferite scări de proporție, precum și ale profilelor ori tabelelor de date măsurate.

măsurători topo
topograf bucuresti