Ce este cadastrul
și cand este necesar?

Cadastrul reprezintă procesul prin care se realizează identificarea, măsurarea, descrierea și înregistrarea imobilelor (apartamente, terenuri, case) în documentele cadastrale și reprezentarea acestora pe hărți și planuri cadastrale.

Cartea funciară cuprinde descrierea imobilelor și înscrierile referitoare la drepturile reale imobiliare, la drepturile personale, la actele, faptele sau la raporturile juridice care au legătură cu imobilele. Pe scurt, înscrierea în Cartea Funciară (intabularea) unui imobil, are aceeași funcție că și cartea de identitate pentru o persoană.

În prezent, cadastrul și intabularea nu se pot face separat. Documentațiile cadastrale se înscriu automat în Cartea Funciară.

Vă oferim servicii de cadastru București și Ilfov, intabulare București și Ilfov.

cadastru Bucuresști
Servicii

Cadastru București și înscriere drept proprietate

Cadastru și intabulare pentru terenuri intravilane și extravilane;

Înscrierea unei construcții noi în Cartea Funciară;

Cadastru și intabulare terenuri cu spații comerciale, construcții civile și industriale;

Radierea unei construcții din baza de date cadastrala și din cartea funciară;

Relevee apartamente, spații comerciale, construcții civile și industriale;

Dezmembrări (lotizări) de terenuri intravilane și extravilane;

Comasări (alipiri) de terenuri sau parcele;

Scoateri din circuitul agricol.

Care sunt documentele necesare?

Indiferent de serviciul pe care îl soliciți, sunt necesare următoarele documente:

  • copii după buletinele proprietarilor;
  • copii legalizate după actele de proprietate;
  • alte documente pe care le deții la momentul respectiv (ordinul prefectului, dovada achitării integrale a ratelor în cazul apartamentelor, sentințe judecătorești, raport de expertiză tehnică judiciară, extrase de informare, cadastre preexistente ș.a.m.d.).

Cum se realizează documentația cadastrală?

Efectuarea lucrărilor de cadastru se realizează în patru etape:

  • identificarea amplasamentului imobilului şi redactarea documentației tehnice;
  • execuţia măsurătorilor şi lucrărilor de teren la o dată flexibilă, stabilită de comun acord cu proprietarul imobilului;
  • întocmirea documentaţiilor;
  • depunerea documentaţiilor la Oficiul Teritorial de Cadastru și Publicitate Imobiliară  în vederea avizării.
Contactează-ne

Vrem să aflăm mai multe despre proiectul tău

ro_RORomanian
en_GBEnglish ro_RORomanian