Servicii complete de cadastru și intabulare în București și Ilfov

Ești în căutarea unor profesioniști în cadastru și intabulare care să te ajute cu servicii complete? Hai să discutăm!

Cadastrul reprezintă procesul prin care se realizează identificarea, măsurarea, descrierea și înregistrarea imobilelor (apartamente, terenuri, case) în documentele cadastrale și reprezentarea acestora pe hărți și planuri cadastrale.

Urmarirea comportarii in timp - Complex Rezidential Asmita Gardens

Cadastru București și înscriere drept proprietate

Iată serviciile oferite de compania noastră:

Cadastru și intabulare pentru terenuri intravilane și extravilane;

Cadastru și intabulare terenuri cu spații comerciale, construcții civile și industriale;

Relevee apartamente, spații comerciale, construcții civile și industriale;

Înscrierea unei construcții noi în Cartea Funciară;

Radierea unei construcții din baza de date cadastrala și din cartea funciară;

Dezmembrări (lotizări) de terenuri intravilane și extravilane;

Care sunt documentele necesare?

Indiferent de serviciul pe care îl soliciți, sunt necesare următoarele documente:

  • copii după buletinele proprietarilor;
  • copii legalizate după actele de proprietate;
  • alte documente pe care le deții la momentul respectiv (ordinul prefectului, dovada achitării integrale a ratelor în cazul apartamentelor, sentințe judecătorești, raport de expertiză tehnică judiciară, extrase de informare, cadastre preexistente ș.a.m.d.).
cadastru bucuresti
cadastru ilfov